4 Hour Body – 5/7/2014

Breakfast:  3 eggs, 3 pieces of bacon

Lunch: Spicy garlic buffalo chicken salad

Dinner: 2 hamburgers, no bun, topped with black beans, guacamole & spinach .  Side salad with caesar dressing

Supplements: ammino acid, generic vitamin, fiber, garlic, omega 3

Drink: 2 cups of coffee, 5 glasses of ice water/ice tea.  1 artificial/aspartame drink.

Diet Grade: B.  Buffalo chicken salad was deep fried and used 1 packet of ranch.

Workout: 2/3 Bicep and Ab P90X workout.

Tim

A .NET, PHP, Marketing Guru authority, at least I hope I am. Reach me at tboland@gmail.com

130 thoughts on “4 Hour Body – 5/7/2014

  1. IT Assignment and Online Homework Help IT Assignment Help IT has numerous advantages in the society. It has developed as an unavoidable necessity in our routine life

  2. Kendine ait özmal araç filosu ve ile Umman’?n her noktas?na UMMAN NAKL?YE hizmeti veren Adar Trans servis seveneklerine bir yenisini daha ekleyerek UMMAN PARS?YEL hizmetiyle Umman’?n her noktas?na zaman?nda teslimatlar?na devam ediyor ,
    Adar Trans UMMAN NAKL?YE F?RMALARI aras?nda verdi?i taahhüt ve sözlerin arkas?nda olup terminler dahilinde teslimatlar? hasars?z olarak gerçekle?tiren en rekabetçi fiyatlar ile mü?teri memnuniyetini ön planda tutan tek firma olman?n öz güveni ile servislerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam eden ve geli?mekte olan bir firmad?r.

  3. 2010 y?l?ndan bu yana faaliyet gösteren ? Yap? ?n?aat, Afrika’n?n fakir ülkesi Mali’de bin megavatl?k enerji i?ine soyundu. 10 y?l içinde tamamlanmas? planlanan bu dev projenin ilk etab? EK?M / 2017 tarihte ba?layacak. Etap etap ilerleyecek olan projenin ilk bölümü 50 megavattan olu?uyor. Projenin yat?r?m bedeli ise ilk etap için 60 milyon euro olacak. ? Yap? ?n?aat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *