Daily Find #122

Pear:Log – ELMAH for PHP if you will

In case you don’t know it yet, Seapine is releasing TestTrack RM (Requirements Management) very soon, in fact the beta site was opened last week & you can now go sign up for it.

CodeIgniter Conference

ASP.NET AJAX testing with Visual Studio 2008 Web Test

Tim

A .NET, PHP, Marketing Guru authority, at least I hope I am. Reach me at tboland@gmail.com

163 thoughts on “Daily Find #122

  1. istanbul mu?la evden eve nakliyat

  2. egesoy evden eve nak?yart

  3. egesoy ?ehirler aras? nakliyat

  4. Moloz Hatt? says:

    moloz hatt? ve moloz atma i?leri.

  5. Alç?pan ustas? ve bölme duvar ustas?.

  6. Evden eve ta??n?rken dikkat edilmesi gerekenler
    Her gün binlerce insan yeni bir ev al?p ta??n?yorken, kimileride ev de?i?tiriyor. ?nsanlar, e?ya ta??ma konusunda her an güvenebilecekleri, e?yalar?n? emanet edebilecekleri bir nakliyat hizmeti aray??? içindeler. Sonuçta; E?yalar bakkaldan gidilip de her an al?nabilecek kolay bir ürün olmad?klar? için, ta??nma esnas?nda k?r?lmas? ya da kaybolmas? halinde maddi bir zarara neden olurlar. Bu nedenle, Nakliyat sektöründe güvenilir bir nakliyat firmas? bulmak ve e?yalar? ta??tmak verilebilecek en zor karar olarak kars?m?za ç?kmaktad?r. Nakliyat firmalar?nda belli ba?l? özelliklerin olmas? gerekti?inden dolay?, evden eve ta??n?rken dikkat edilmesi gerekenler konulu yaz?m?zda http://www.istanbulkentnakliyat.com istanbul evden eve nakliyat ve istanbul ucuz nakliyat konusunda bir tak?m bilgileri istanbulkentnakliyat.com olarak payla?maktan gurur duyar?z. ?stanbul nüfusunu göz önüne al?rsak her gün binlerce ki?i nakliyat firmalar?na e?yalar?n? ta??t?yor ve bir sürü s?k?nt? ile sorun ya??yorlar. Bu nedenle, özellikle ?stanbul’da ikamet ediyorsan?z ve ta??nmak için bir firma aray??? içerisindeyseniz, ?stanbul evden eve nakliyat ve ?stanbul ucuz nakliyat konular?nda istanbulkentnakliyat.com hizmetimiz ile bizlere telefon numaralar?m?zdan ve maillerimizden ula?abilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>